Terapeutisk laser

Bli smärtfri med laser

Laser som läker Läs mer (PDF)
Laserterapi är nu upplagd som behandlingsform i alternativmedicin Läs mer

Vad är laserterapi?
En terapeutisk lasers biologiska effekt bygger på att laserns välordnade ljus ger upphov till läkande reaktioner i cellerna.
Cellen har ett antal ljuskänsliga delar. Exempel på dessa är cellmembranet, cellens vägg och mitokondrien som är cellens kraftverk. Vid laserterapi påskyndas cellernas och kroppens självläkning.
Laserterapins effekter är väl utforskad och den vetenskapliga litteraturen är mycket omfattande. Användningen av terapeutiska lasrar i Sverige och resten av världen är relativt vanlig och ökar hela tiden.

Vad behandlar vi med lasern?
Behandlingseffekterna är speciellt goda vid behandling av muskler och rörelseapparatens olika delar och problem.
smärtproblem
inflammationsproblem
svullnader
skador och förslitningar
reumatiska & artros (smärtlindring)
Exempel på typiska ”laserproblem” är: problem i rygg, nacke, axlar och knän, vissa reumatiska problem, artros, idrottsskador, nervinflammation, herpes, musarm och tennisarmbåge.

Antal behandlingar
Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på vad det är som 1behandlas. Normalt brukar det behövas runt 5 gånger för att få långvarig effekt. Det är bra att behandla med tätare intervall i början. Normalt svarar ca 90% av alla människor på laserterapibehandling. Varje behandling beräknas ta ca. 30 minuter.

Exempel på indikationer från A till Ö
Nedan upptagna indikationer utgör inte någon fullständig lista utan är att betrakta som exempel där det är värt att prova laserbehandling.

Acne
Acne behandlas bäst med Aluminium-laser. Behandlingen är visserligen symptombehandling, men resultatet kan ändå bli mycket gott.

Afte
Afte behandlas bäst med Aluminium-laser. Dosen bestäms av den subjektiva smärtstillande effekten. När patienten känner en klar lindring har man kommit nära ”rätt” dos. Flera behandlingar är ofta nödvändiga för att hålla patienten besvärsfri tills besvären försvunnit.

Benregeneration
Att uppnå regeneration av benvävnad är av vitalt intresse i samband med åtskilliga odontologiska ingrepp.
Behandling med Gallium-laser är här ett värdefullt komplement.

Bensår – sårläkning2
Bensår och liggsår är lämpliga indikationer för Aluminium-laser. Förutom en förbättrad sårläkning får man i regel en väsentlig smärtreduktion. Laser är alltid en kompletterande metod; sedvanlig rengöring och omläggning ska företas.

Bältros (herpes zoster)
Det norska och danska namnet för bältros, ”helveteseld”, är bättre. Bältros kan nämligen uppträda var som helst och inte bara på bålen. Det kan t.ex. även drabba trigeminusnerven. Aluminium-laser har bäst effekt på själva zosterangreppet men det går även att få effekt på den postherpetiska smärtan och då har ofta Gallium- eller Aluminium-laser bäst effekt. Det är viktigt att behandlingen sätts in så tidigt som möjligt för att få bästa effekt. En serie behandlingar förkortar lidandet avsevärt för patienten.

Carpaltunnelsyndrom
Är ett vanligt symptom hos personer med enformiga arbetsuppgifter, t ex bilarbetare, kan med framgång behandlas med Gallium-laser.

Frakturer
Vid frakturer behandlas med Gallium-laser över frakturstället var 3:e dag i 1-2 veckor.

Herpes simplex3
Herpes är mycket tacksamt att behandla med lågeffektlaser. med Aluminium-laser.

Idrotts- och belastningsskador
En tumregel är att en vanlig idrottsskada läker på drygt halva den ordinarie tiden om läkningen stimuleras med laser. Ett problem att se upp med är att de subjektiva besvären från det skadade området ganska snart försvinner och att idrottsmannen då gärna vill återgå till träningen. Det är väsentligt att skadeområdet får vila och att träningen återupptas successivt. Typiska yrkesskador är tennisarmbåge och värk i axlar och nacke. En tennis- eller golfarmbåge kan ofta vara falsk – det kan vara fråga om en nervinklämning.
Vid behandling av seninflammationer, t.ex. Achillestendinit, väljer man gärna en Aluminium-laser i kombination med Gallium-laser, vid tendinopatier kombineras laserbehandlingen med excentrisk träing. Artroser behandlas med Gallium-laser Här är det ganska vanligt med en smärtreaktion efter behandlingen.

Reumatism
Laserbehandling kan naturligtvis lika litet som medicinering bota reumatism, men symptomen kan ofta lindras. Förutom smärtlindring kan även ökad mobilitet och minskad svullnad uppnås. Kroniska tillstånd reagerar ofta med en initial smärtökning, varför det är bäst att börja med låg dos. Värkreaktionen måste förklaras för patienten och att dess eventuella uppdykande inte är ett argument för att avbryta behandlingen, tvärtom.

Smärta4
Laserbehandling kan påverka smärttillstånd av olika slag. Det positiva med laserbehandling är att smärtlindringen i många fall kan komma redan under behandlingens gång. En tandhals slutar ila, ett bensår blir smärtfritt, en herpesblåsa upphör att besvära, en låst käke kan öppnas.

Svullnader, ödem, utgjutningar
Laserbehandling har en antiödematisk effekt som grundar sig på en dilatation av lymfkärl och en minskad permeablitet hos blodkärlen. Laserbehandling har även en regenerativ effekt på såväl lymfkärl som blodkärl.

Tendiniter
Tendiniter och tendalgier är ofta mycket tacksamma att laserbehandla. Dessa kan dock ibland vara svårdiagnostiserade. Akuta tendiniter är betydligt mer lättbehandlade än de kroniska. De kroniska får bäst effekt om de samtidigt behandlas med excentrisk träning Aluminium- och Gallium-laser ger de bästa effekterna.

Triggerpunkter
En smärtreaktion är inte ovanligt. Behandla först ett par gånger i veckan, därefter med allt längre tid mellan behandlingarna. Behandlingen ska inte avbrytas om och när smärtfrihet uppnåtts utan bör fortsätta, men med allt längre intervall.