Spädbarnmassage

Bildergebnis für spädbarnsmassage iaim

Instruktör enligt IAIM

International association of infant massage

Nice Moments                               Do It Now

Angelika Steffen                           Jarmila Franck

0721 890885                                  0761 353005

Vi har löpande Kurser
max 6 deltagare pro kurs

Kursort
Södra Lindåsg. 14
361 42 Lindås

Kontakt och anmällan på:
info@doitnow.nu
eller telefon Angelika, Jarmila