Koppningsmassage

ryggmkopparInformationer om min utbildning och om koppningen hittar du under Cuppingmassage

Information hämtad från Irena Litwicka
Tack för tillstånd Irena

Vakuumterapi är nu upplagd som behandlingsform i alternativmedicin … läs mer

Vad är KOPPNING? – punktbehandling utan kopprörelse.

Vad är KOPPNINGSMASSAGE? – massage utfört med koppor (av glas, silikon eller gummi).

Vad är tekniken bakom KOPPNING och KOPPNINGSMASSAGE? -konceptet går ut på att jobba med undertryck = vakuum.

På det här sättet har man den unika möjligheten att utan att förstöra kapillärväggar extrahera blod ut i bindväven som då signalerar till kroppen att det finns något främmande i systemet. Immunförsvaret startar därefter en rensningsprocess (s.k. lymfdränage) och produktion av egen medicin (olika hormoner) för att balansera systemet (homeostasen).

Kuriosa
Var god och läs vidare artikeln skriven av Nils Gustafsson år 2004 och publicerad i ”Massage och Kroppsvård” nr 2.

”BEHANDLINGEN MED SUG”

År 1952 fanns det i Sverige fyra verksamma kopperskor. Det var vad som fanns kvar efter antibiotikans triumfartade intåg inom sjuk- och hälsovården. Men nu håller kopporna på att återta den roll som byggts upp under 5000 år, om än i en delvis annorlunda funktion. Irena Litwicka, massageterapeut i Malmö, har utvecklat en ny metod, koppningsmassage.

Hela artikeln finns på www.koppningsmassage.se