fibromassage

tom. den 2019-01-31 som elevbehandling för 400:-

fibroolja1fibroolja

Medicinsk fibromassage

Massage är en av de viktigaste metoderna för att ge personer med fibromyalgi smärtlindring. Medicinsk Fibromassage är en speciellt anpassad, mycket mild massagemetod som utvecklats under 90-talet i två landstingsprojekt för att hjälpa patienter med kronisk smärta.
Fibromassage har följande effekter:
– Ger smärtlindring och avspänning
– Ger mindre stelhet och trötthet
– Ökar blodcirkulationen

Studier

Två landstingsprojekt och fler än 1500 behandlingar ligger idag till grund för fibromassage som behandlingsmetod. Den utgör en central roll i den behandling som givits patienterna i projektet. Massagen, som utförs med strykningar och olika handgrepp, är individuellt anpassad för varje patient. Ett nära samspel mellan patient och terapeut är en viktig förutsättning för bra resultat. Samtliga patienter har fått två behandlingar varje vecka, en behandling har tagit ungefär en timma, sammanlagt 14 behandlingstimmar. Samtliga 71 patienter som ingick i projektet, upplevde fibromassagen mycket positiv. Efter knappt 2 månaders medverkan noterades en signifikant sänkning när det gäller symtom som känslomässig reaktion, brist på energi, fysisk rörlighet, sömnstörning, smärta och social isolering